• Ice bag

    आइस झोला

    आइस बैग सामग्री खाद्य स्वच्छता मानकसँग मिले, जुन खाद्य गुणस्तरको बरफको ग्यारेन्टी गर्दछ। भिन्न आकारका आइस बैगहरू उपलब्ध छन्, जुन ग्राहकको नमूना अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ। विभिन्न लोगोका साथ वाणिज्य जानकारी बैगहरूमा मुद्रण गर्न सकिन्छ। प्रिन्ट नगरी पारदर्शी झोलाहरू सस्तो हुन्छ।