• Ice bag

    आइस झोला

    आइस ब्याग सामाग्री खाद्य स्वच्छता मापदण्ड पूरा, जो खाना गुणस्तर बर्फ ग्यारेन्टी।फरक आकारका साथ आइस झोलाहरू उपलब्ध छन्, जुन ग्राहकको नमूना अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ।झोलाहरूमा विभिन्न लोगोसहितको व्यावसायिक जानकारी छाप्न सकिन्छ।प्रिन्ट नगरी पारदर्शी झोला सबैभन्दा सस्तो हुन्छ।