• Skull ice molds

    खोपडी बरफ मोल्ड

    हाम्रो पेटेन्ट गरिएको आइस मोल्डले पानी जम्ने प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्छ।हाम्रो बरफ मोल्डहरूले बरफको बलहरू वा क्यूबहरू भित्र जम्मा हुनु अघि पानीमा भएका सबै हावाका बुलबुले र अशुद्धताहरूलाई पृथक गर्छन् र हटाउँछन्।