• Cube ice molds

    घन बरफ मोल्डहरू

    हाम्रो प्याटेन्टेड आइस मोल्डहरूले पानी जमिन प्रक्रिया नियन्त्रण गर्दछ। हाम्रो बरफ मोल्डहरू अलग गर्नुहोस् र पानीमा सबै हावा बुलबुले र अशुद्धताहरू हटाउनुहोस् किनकि उनीहरू बरफ बलहरू वा क्युब्स भित्र स्थिर हुन्छन्।