• Ice room

    आइस कोठा

    उत्पाद विवरण: साना वाणिज्य बरफ मेसिन प्रयोगकर्ताहरू र ग्राहकहरू जसले दिनको समयमा सामान्य आवृत्तिमा बरफ प्रयोग गर्न सक्दछन्, उनीहरूलाई उनीहरूको बरफ भण्डारण कोठाको लागि रेफ्रिजरेसन प्रणाली ल्याउन आवश्यक पर्दैन। ठूलो बरफ भण्डारण कोठाको लागि, रेफ्रिजरेसन इकाइहरू आन्तरिक तापमान शून्य रहन आवश्यक छ त्यसैले लामो समयसम्म पग्ले बिना बरफ भित्र राख्न सकिन्छ। आइस कोठाहरू फ्लेक आइस, ब्लक आइस, ब्याग गरिएको आइस ट्यूबहरू र यस्तैका लागि प्रयोग गरिन्छ। सुविधाहरू: १. कोल्ड स्टोरेज बोर्ड इन्सुलेशन मोटाई ...